1. Χρωματίστε τα κανάλια για να τα ξεχωρίσετε ευκολότερα και ομαδοποιείστε τα, η τακτοποίηση συνήθως αυξάνει τη δημιουργικότητα και μας κάνει να δουλεύουμε γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα.

2. Κατεβάστε τα
input levels των καναλιών σε ένα μέσο όρο -14db. Οι περισσότερες σύγχρονες ηχογραφήσεις βρίσκονται σε καυτά επίπεδα, κάτι που μπορεί προκαλέσει δυσλειτουργία των plugins, αυξημένο aliasing, intersample peaking ή απλά clipping στο master-buss. Χρησιμοποιείστε λοιπόν ένα trim plugin στην αρχή της αλυσίδας σας ή απλά χαμηλώστε το INPUT volume level των καναλιών.

3. Ακούστε το κομμάτι προσεκτικά πριν πειράξετε οτιδήποτε και οραματιστείτε-πλάστε ένα ιδανικό τελικό αποτέλεσμα. Έπειτα κάντε οτι μπορείτε για να το πετύχετε αλλά μη διστάσετε να αναθεωρήσετε.

4
. Χρησιμοποιείστε έναν κατάλληλο compressor στο master-buss από την αρχή την μίξης και μιξάρετε μέσα του. Κλασσική τεχνική που δίνει την τόσο επιθυμητή “κόλλα”. Ενδεικτικές ρυθμίσεις: 1-3db Gain Reduction, αργό attack, γρήγορο release.

5.
Τοποθετείστε και μοιράστε τα διαφορετικά όργανα/ήχους κατάλληλα στο συχνοτικό φάσμα.
Με προσεκτικό
eqing, δώστε τον συχνοτικό χαρακτήρα που ενδεχωμένος χρειάζεται κάθε track και όσο δυνατόν αποφύγετε το frequency masking. Κάντε το ίδιο με το panning, στη στερεοφωνία σας.

6. Μην διστάσετε να χρησιμοποιήσετε αρκετό
saturation, εκεί που χρειάζεται. Προσθέτει αρμονικές και συχνά κάνει τον ήχο πιο εμφανή και ευχάριστο, ενώ κερδίζετε δυναμική εξισσορόπηση/compression.

7. Χρησιμοποιείστε το parallel compression δημιουργικά.

8. “Ιf it sounds good, it is good”.

9. Ελέξτε την μετάφραση της μίξης σας σε μη άρτια, μικρά,
reference ηχεία, όπως ηχεία hi-fi, αμάξια, ραδιοφωνάκια.

10. Μη ξεχνάτε οτι δεν υπάρχουν κανόνες ή τεχνικές που να δουλεύουν τυφλά και σίγουρα. Η μίξη είναι όραμα, μεράκι, γνώση και πειραματισμός!