Επειδή οι καιροί για όσους έχουν επιλέξει software στις μίξεις τους είναι τουλάχιστον υπέροχοι, ορίστε δύο τελευταία plugin που ανέβασαν τον πήχη του analog modelling κάμποσα σκαλιά και μας ζεσταίνουν με τo αληθινά αρμονικό χρώμα τους!

Slate Digital Virtual Console Collection:Μια απ' τις πιο φιλόδοξες προ...
Continue reading ...